ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) คลิกดูข้อมูลได้ที่
http://www.akschool.ac.th/00%20file_DowloadAk/TOR.pdf

ติดต่อ สพป.สก.1