ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังสมบูรณ์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ และประชุมประจำเดือน

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

เวลา 08.00 น.  กิจกรรมสภากาแฟ

เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา