น้ำเขียวเกมส์

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพลานามัยที่แข็งแรงและให้เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

page4 page3 page2 pageDSC_2728

ติดต่อ สพป.สก.1