แจ้งความเคลื่อนไหวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ประกอบด้วย

1.การเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขันที่ต้องส่งในวันแข่งขัน

2.การตรวจสอบรายชื่อ หรือแก้ไข รายชื่อนักเรียนที่ไปแข่งขัน

3.จังหวัดนนทบุรี จะแจ้งความเคลื่อนไหวในการแข่งขันเป็นระยะ ๆ จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ติดตามเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ได้ที่เว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ติดต่อเรา