ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2557

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2557 เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ 25 – 29 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามโรงเรียนบ้านวังจั่น ปีนี้งดถ้วยรวมเพิ่มถ้วยพาเหรด
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ติดต่อเรา