นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านคลองทรายได้รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จากศน.ประไพ  ฉายอรุณ ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2557

DSCF8542 DSCF8506 DSCF8520 DSCF8523 DSCF8531 DSCF8554 DSCF8494

ติดต่อ สพป.สก.1