โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1. ไหว้พระ ณ ป่าเลไลยก์ หลวงพ่อโต จังหวัดสุพรรณบุรี

    2. ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสกุณปักษี ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทำให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
3. มังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมสองพันบุรี

วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1. ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม ต.โคกคราม
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอน แบบ BBL และใช้ ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ
2. ไหว้พระวัดพนัญเชิงวรวิหาร
3. เที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยา
TUS1 TUS2 TUS3 TUS4 TUS5 TUS6 TUS7 TUS8 TUS9 TUS10 TUS11 TUS12 TUS13 TUS14 TUS15 TUS16 TUS17 TUS18 TUS19 TUS20 TUS21 TUS22 TUS23 TUS24 TUS25 TUS26 TUS27 TUS28 TUS29 TUS30 TUS31 TUS32 TUS33 TUS34 TUS35 TUS36 TUS37 TUS38 TUS39 TUS40 TUS41 TUS42 TUS43 TUS44 TUS45 TUS46 TUS47 TUS48 TUS49 TUS50 TUS51 TUS52 TUS53 TUS54 TUS55 TUS56 TUS57 TUS58 TUS59 TUS60 TUS61 TUS62 TUS63 TUS64 TUS65 TUS66 TUS67 TUS68 TUS69

ติดต่อเรา