ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2557

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ

“ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองปรือ  บ้านหนองเจริญ บ้านนาเจริญ และบ้านเพชรสำราญ ในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียน”

1661049_877355238964515_9036908164380441041_n

1661049_877355352297837_6266026874086562495_n

10806419_877355555631150_6731830416723273752_n

1661049_877355432297829_7840144532142961877_n

10525651_877355228964516_4828748490089574217_n

1510837_877360118964027_814228325462333953_n

1966834_877355058964533_6172907399494928445_n

10357133_877355182297854_4101708916266989764_n

10365735_877360215630684_2522971843541998737_n

10389468_877360005630705_8062080175774681879_n

10413299_877360272297345_1445915897840875862_n       10678751_877360425630663_8609141662761906473_n

 

Admin: K. Photchanee

ติดต่อ สพป.สก.1