ประกาศสอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก

เอกสารตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

nongsomboon1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1