ขอเชิญสั่งซื้อเสื้่อโปโลสีเหลืองปักข้อความ “รักพ่อ”

a23     ด้วยจังหวัดสระแก้ว  แจ้งว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกันในงานมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช”  คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำเสื้อโปโลสีเหลือง

ปักข้อความ “รักพ่อ” บนหน้าอกด้านซ้าย  โดยจำหน่ายในราคา 250 บาท

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง  ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ร้านค่้าสวัสดิการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร.02-2819873 , 02-2804272  โทรสาร 02-2810512

และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทร. 02-2812330 โทรสาร 02-2826491  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25

พฤศจิกายน 2557

ติดต่อเรา