การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ขอเชิญชวนให้แต่งกายด้วยผ้าสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ตลอดเดือนธันวาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1