ชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์

วันที่ 20 พ.ย.57 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายมังกร  อินอำพลและคณะครู

ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์เนื่องในงาน

“เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 10 “

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

 

1 2 3 4 5 6

ติดต่อ สพป.สก.1