ร่วมงานนายกทรงคุณ

เรียนข้าราชการที่เข้าร่วมงาน นายกทรงคุณ(แจ๊ค)  เทียนทอง ทุกท่าน ให้ทุกท่านแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกันเวลา 15.00 น. ณ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1