ขอเชิญชมมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นที่ปรากฏ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งในงานได้มีการจัดมหกรรมดนตรี และนิทรรศการอย่างมากมาย

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    /รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1