ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตามที่ได้มีประกาศ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังเอกสารที่แนบ ==> pass_sobeng

ติดต่อเรา