โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 – ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

08

01

02

03

04

05

06

07