รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านคลองทรายรับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DSCF8543 DSCF8531 DSCF8520 DSCF8502 DSCF8491 DSCF8555

ติดต่อ สพป.สก.1