โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 037-247594