แจ้งโรงเรียนตรวจสอบการเข้าพักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จ.นนทบุรี

ให้โรงเรียนตวจสอบความถูกต้องของวันที่เข้าพัก / วันที่ออกจากที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ จ.นนทบุรี หากไม่ถูกต้องให้แจ้งที่ Email // [email protected] ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ติดต่อเรา