^_^ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ^_^

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์  การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

จากเดิม  037-246136 (ยกเลิก)

 

หมายเลขปัจจุบัน คือ  037-247584

ติดต่อ สพป.สก.1