แจ้งการโอนเงินเดือน ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง 38 ราย

แจ้งการโอนเงินเดือน ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง  38  ราย   ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ธุุรการโรงเรียน และนักการภารโรง  38  ราย  แล้วในวันที่  18 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อ สพป.สก.1