บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีที่หน่วยงานอื่น

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ให้หน่วยงานการศึกษาอื่น จำนวน 7 เขต ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

บัดนี้ผู้สอบแข่งขันได้ได้แสดงความสมัครใจไปขึ้นบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีที่หน่วยงานอื่น

2.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่คงบัญชีไว้ดังเดิม

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสมัครใจไปขึ้นบัญชี จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียกบรรจุและแต่งตั้งพร้อมประกาศการรายงานตัวให้ท่านทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อ สพป.สก.1