แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ให้แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และครูผู้ควบคุม เพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาไทย ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557

 

ติดต่อเรา