งานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดฯ จ.สระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน
อรนุช     นิสังกาศ                 กำกับ
วุฒิศักด์  พรหมคช               ตวจสอบ
พีระพงษ์  ไชยทองศรี        ควบคุม
ศักดิ์ชัย  บรรณสาร           อำนวยการผลิต IMG_9756 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9766 IMG_9767 IMG_9769 IMG_9770 IMG_9773 IMG_9774 IMG_9775 IMG_9776 IMG_9778 IMG_9779 IMG_9780 IMG_9782 IMG_9783

ติดต่อ สพป.สก.1