คุณหมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน ได้แก่ ตรวจความผิดปกติของร่างกายและฟัน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ในวันอังคาร ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
FAN1 FAN2 FAN3 FAN4 FAN5 FAN6 FAN7 FAN8 FAN9 FAN10 FAN11 FAN12 FAN13 FAN14 FAN15

ติดต่อ สพป.สก.1