พฤติกรรมที่ถือว่าหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

ติดต่อเรา