ด้วยรักและผูกพัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ปกครอง ชาวบ้านคลองทราย

และคณะครูร่วมจัดงานเลี้ยงส่งผอ. ทวีศักดิ์  พึ่งบัว

ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ 

 

DSCF6392 DSCF6374 DSCF6328 DSCF6303 DSCF6283 DSCF6275 DSCF6256 DSCF6234 DSCF6561 DSCF6537 DSCF6532 DSCF6520 DSCF6473 DSCF6440

ติดต่อ สพป.สก.1