อนุมัติให้ข้าราชการครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 57

อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 ราย จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา

ก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มาให้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57

เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป

บัญชีรายชื่อ

ติดต่อเรา