สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมความดีสากล ๕ ประการ” เพื่อเตรียมความพร้อมมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้กำหนดจัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมความดีสากล ๕ ประการ” เพื่อเตรียมความพร้อมมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๙ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนส่งครูผ้รับผิดชอบโครงการจำนวน ๒ คน พร้อมด้วยนักเรียนที่ได้รับทุนต้นสมบัติฯ และนักเรียนแกนนำ V-Star จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมการสัมนาดังกล่าวIMG_0001

ติดต่อเรา