กิจกรรมการประกวด 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กิจกรรมการประกวด 1 ครู 1 นวัตกรรมนำสู่คุณภาพผู้เรียน
ในวันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และขอขอบคุณคุณครูกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร และคุณครู ราตรี นาชัยดูล
โรงเรียนบ้านท่าผักชี ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและคณะกรรมการตัดสิน
EDU2 EDU3 EDU4 EDU5 EDU6 EDU7 EDU8 EDU9 EDU10 EDU11 EDU12 EDU13 EDU14 EDU15 EDU16 EDU17 EDU18 EDU19 EDU20 EDU21 EDU22 EDU23 EDU24 EDU25 EDU26 EDU27 EDU28 EDU29 EDU30 EDU31 EDU32 EDU33 EDU34 EDU35 EDU36 EDU37 EDU38 EDU39 EDU40 EDU41 EDU42

ติดต่อเรา