บายศรีสู่ขวัญ ท่าน ผอ. ทวีศักดิ์

 คณะครูและชาวบ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว

14 พฤศจิกายน 2557

2

4

5

6

7

Admin: K. Photchanee

ติดต่อเรา