ยินดีต้อนรับ ร.ต.ต.ไวยกรณ์ ทัศบุตร สวป.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับ ร.ต.ต.ไวยกรณ์ ทัศบุตร  สวป.เขาฉกรรจ์ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียน
ในวันศุกร์ ที่14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศง 2557
Police1 Police2 Police3 Police4 police5

ติดต่อ สพป.สก.1