ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านวังดาราได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557

DSCN3744 DSCN3742
DSCN3738 DSCN3737
DSCN3736 DSCN3735
DSCN3731 DSCN3730
Message us