ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านวังดาราได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557

DSCN3744DSCN3742
DSCN3738DSCN3737
DSCN3736DSCN3735
DSCN3731DSCN3730
ติดต่อเรา