ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นางชูศรี  แนวสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม
ในวันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
HAD1 HAD2 HAD3 HAD4 HAD5 HAD6 HAD7 HAD8 HAD9 HAD10 HAD11 HAD12 HAD13 HAD14 HAD15 HAD16 HAD17 HAD18 HAD19 HAD20 HAD21 HAD22 HAD23 HAD24 HAD25

ติดต่อเรา