แจ้งโรงเรียนตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี

แจ้งโรงเรียนตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่จะไปแข่งขัน ในเว็ปไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1   ว่าถูกต้องหรือไม่

2. หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่ e-mail [email protected] ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เพื่อที่ เขตฯ จะได้โอนข้อมูลไปให้ สพป.นนทบุรี เขต 1

ดำเนินการต่อไป

ติดต่อเรา