เปิดรับสมัครศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th และ www.nfe.go.th

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา