การส่งเอกสารประกอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน

แจ้งโรงเรียน เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)/วัดพวงนิมิต/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านใหม่ถาวร/บ้านวังบูรพา/บ้านทุ่งพลวง/บ้านซับมะนาว/บ้านทุ่งหินโคน/บ้านใหม่ไทรทอง/บ้านท่าตาสี/บ้านวังยาง/บ้านทัพหลวง/วัดคลองตาสูตรสามัคคี

ส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ล่วงหน้า ตามจำนวนที่กำหนด ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ต่อไป2222

 

ติดต่อเรา