ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๕ กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Award ๒๐๑๕” โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.facebook.com/PILthailand

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา