ขอเชิญประกวดร้องเพลงต้นตระกูลไทยฯ

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลง “ต้นตระกูลไทย” และ “ค่านิยม ๑๒ ประการ” ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทีมที่ชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติขับร้องเพลงในงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา