ประชาสัมพันธ์

ด้วยนายเติม  ช่างกลึง  บิดา  ครูบูญญารัสมิ์  ช่างกลึง  ได้ถึงแก่กรรมและบำเพ็ญกุศล  ณ  วัดหนองหัวคู  ต.หนองแสง  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี  สวดอภิธรรม  เวลา  20.00 น. ตั้งแต่วันที่  13 – 19  พฤศจิกายน  2557  พระทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2557  เวลา  16.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1