กรรมการคุมสอบ PreOnet ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเต้น

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คุณครูโรงเรียนบ่้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
กรรมการคุมสอบ Pre O – net โรงเรียนบ้านท่าเต้น
ในวันพฤหัสบดีที่  14  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6

ติดต่อเรา