แจ้งยืนยันที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แจ้งโรงเรียน บ้านคลองเจริญ/บ้านวังทอง/บ้านวังใหม่/บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/บ้านใหม่ไทรทอง/บ้านหินกอง/บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

บ้านน้ำซับเจริญ/บ้านหนองปรือ/มหาธิคุณวิทยา/บ้านท่าเต้น/ออป.6/บ้านหนองไทร/บ้านเนินดินแดง/อนุบาลวัดสระแก้ว/บ้านท่าตาสี/อนุบาลวังสมบูรณ์

ยืนยันจองที่พักงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค ที่เขตฯ จัดให้ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 e-mail [email protected] หากไม่ประสงค์เข้าพัก

กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย88888

ติดต่อเรา