ขอเชิญสมัครรับรางวัลคนดีศรีสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว โดยกรอกข้อมูลและประวัติย้อนหลัง ๓ ปี (ตามเอกสารที่แนบมานี้) ส่งไปยัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๒๙-๓๐

Image (57) Image (58)

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1