แจ้งประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องกำหนดเวลาปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

1. ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลาปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ หนึ่ง

2. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่สอง

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยสอดส่องดูแลเด็กนักเรียน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ ในการเข้าไปใช้บริการร้านเกม หากพบว่ามีร้านเกมปฏิบัติผิดเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกม ให้แจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 1 หรือ สำนักงานวัฒนธรรม จ.สระแก้ว รายละเอียดดังแนบIMG_0001

ติดต่อเรา