ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”  โดยสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.culture.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา