ขอเชิญประกวดดนตรีไทย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครับ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.culture.go.th สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๒๙ – ๓๐

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา