ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 และจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ** โรงเรียนบ้านคลองทราย**

โรงเรียนบ้านคลองทรายได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556  

และจ่ายเงินเรียฟรี  15 ปี

DSC05100 DSC05103 DSC05106 DSC05111 DSC05109 DSC05105

ติดต่อเรา