แสดงมุทิตาจิต ผอ.จุมพล สัณหวงศ์

“วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” 

งานแสดงมุทิตาจิต

นายจุมพล  สัณหวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

เนื่องในวันครบวาระ เกษียณอายุราชการ 

 วันที่ 27 กันยายน 2557

    =====================================================================

พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยชาวบ้านและคณะครู ในช่วงกลางวัน

DSC_0135  DSC_0122

DSC_0086 DSC_0122DSC_0146DSC_0127 DSC_0157  DSC_0159 DSC_0160 DSC_0168  DSC_0173 DSC_0181 DSC_0155  DSC_0153

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในช่วงงานเลี้ยงตอนเย็น

DSC_0444DSC_0434DSC_0351DSC_0357DSC_0407DSC_0403 DSC_0298DSC_0320DSC_0343 DSC_0356

DSC_0261 DSC_0239 DSC_0275 DSC_0254 DSC_0277  DSC_0273 DSC_0277DSC_0559 DSC_0556   DSC_0330

DSC_0586

==ขอกราบ ขอบคุณ ที่ได้รับไออุ่น ขอบคุณทุกท่านที่มา==

Admin : K. Photchanee

ติดต่อเรา