ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตามที่ได้มีประกาศ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 นั้น

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน

(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย) pagadsobeng

ติดต่อเรา