ร้อยใจเครือข่าย…ยกระดับผลสัมฤทธิ์

13 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายมหาเจริญ จัดประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดำรง มูลรัตน์ ว่าที่ ร.ท.วีระศักดิ์ มลิจาร และ นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งนี้ คลิ๊กเพื่อชมภาพ http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?158

ติดต่อ สพป.สก.1